Şartname
KİRALAMA KOŞULLARI Cemka Reklam Tanıtım Organizasyon Otomotiv İç ve Dış Tic. Ltd. şirketi - aşağıdaki sözleşmede bundan sonra Cemka olarak anılacaktır - yalnızca aşağıda belirtilen ve kiracı tarafından okunup internet üzerinden ve sonrasında gerçek ıslak imza ile onaylanan koşullarda araç kiralar. 1. Yeterlilik Cemka ile kiracı arasında kiralama sözleşmesinin yapılabilmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekir:

     * Kiralama işleminin yalnızca http://www.Carpuzz.com web sitesi üzerinden internet aracılığı ile gerçekleşmesi
    * Kiracının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerine veya Avrupa Ticaret Birliği Ülkelerine (ATB) üye bir ülkenin resmi bir mercii tarafından düzenlenmiş, en az 5 yıllık B sınıfı bir sürücü ehliyetine sahip olması
     * Kiracının rezervasyon tarihinden itibaren en az 45 gün geçerli kendi adına kayıtlı Madde 3 de adı geçen kredi kartlarından birine sahip olması gerekmektedir.
2. Kiralama Süresi Kiralama süresi en az 2 gündür. Ücretsiz üyeler en fazla 5 gün, ücretli üyeler en fazla 12 gün kiralama yapabilirler. Kira süresi aracın fiilen kullanıldığı ve sözleşme konusu aracın kiracının hakimiyetinde kaldığı sürece devam eder. 3. Ödeme Koşulları Kiralama bedelinin tamamı internet sitesi üzerinden rezervasyonun yapıldığı anda Cemka tarafından kabul edilen -EUROCARD / MASTERCARD veya VISA- kredi kartlarının herhangi birinden 2000 TL depozito (ön provizyon) ile beraber peşin olarak tahsil edilir. 4. Kira bedeli ve fiyatlandırma Sistemi
     4.1 Bir aracın günlük kiralama bedeli hafta içi, araç modeli ve doluluk oranına göre değişmektedir. Hafta sonları ise araç modeline göre sabit fiyatlar uygulanmaktadır. Cemka, bu fiyatlarda önceden bir haber verme yükümlülüğü olmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.
     4.2 Sürücü hasar payı ve KDV fiyatları 4.1. de belirtilen kiralama bedeline dahil değildir.
     4.3 Hasar payı bedeli günlük 5 YTL dir.
5. Mülakat
     5.1 Kiracı rezervasyonu takiben en fazla 2 mesai günü içinde rezervasyonunu yaptığı Cemka ofisine gelerek kısa bir ön görüşme yapmak zorundadır. Bu görüşmenin amacı Cemka sponsorlarının kurum prestijine ve sahip oldukları ürün imajına zarar vermeyecek sürücüleri belirlemek ve Cemka'nın operasyonları ve sponsorları hakkında bilgi vermektir.
     5.2 Mülakatı takiben Cemka kiracının rezervasyonunu hiçbir sebep göstermeksizin reddedebilir. Bu durumda yapılan bütün ödemeler kiracıya derhal iade edilecektir.
     5.3 Kiracı mulakata kendisine verilen zaman aralığında gelmediği takdirde yapılan rezervasyon iptal edilir. Depozito blokesi hariç kiracıya hiçbir para iadesi yapılmaz.
6. Ek Sürücü
     6.1 Kiralanan araçları 3. şahıslar kullanamaz. Kiracı aracı bizzat kullanacak olup 3. şahısların kullanma hakkı yoktur. Kiracının şöförü ve akrabaları da 3. şahıs sayılırlar.
     6.2 Aksi durum tesbit edildiğinde ve/veya her hangi bir kaza durumunda kiracı ile aracı kullanan şahıslar Cemka'nın bundan doğan bütün zararlarını müştereken ve müteselsilen tazmin etmek zorundadırlar.
7. Kullanım
     7.1 Kiracı aracı yalnızca kiralama yaptığı ofisin bulunduğu il sınırları içinde kullanacaktır. Aksi takdirde kiracı ile aracı kullanan şahıslar Cemka'nın bundan doğan bütün zararlarını müştereken ve müteselsilen tazmin etmek zorundadırlar.
     7.2 Kiracı, kiralanan aracı günde en az 25 kilometre, en fazla 100 kilometre kullanabilir.
     7.3 Bu kilometre limitlerine uyulmadığı takdirde, kiracı az veya çok yapılan kilometre başına 2 TL+Kdv ödeyecektir.
     7.4 Kiracının araçlara dijital baskı yöntemiyle ve diğer şekillerde konulan reklamlara itiraz hakkı yoktur.
8. İptal
     Kiracı, kredi kartı ile ödeme yaparak rezervasyonunu tamamlandıktan sonra rezervasyonundan vazgeçemez. Aksi takdirde depozito hariç hiçbir para iadesi yapılmaz.
9. Araç teslim alma ve teslim etme
     9.1 Rezervasyonu yapılan araçlar hafta içi günleri 09:00-17:30 saatleri arasında teslim alınır veya teslim edilir.. Hafta sonu kiralamalarında araç Cuma akşamı 17:00- 17:30 arası teslim alınır ve Pazartesi sabahı 08:00-08:30 arasında teslim edilir.
     9.2 Aracı teslim alırken kiracı aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidir :
           o En az 5 yıllık B sınıfı geçerli sürücü ehliyetini,
           o Resmi ve resimli kimliğini, (T.C. Kimlik veya pasaport)
           o Rezervasyonu gerçekleştirdiği kredi kartını.
     9.3 Kiracı, Madde 9.2.'de anılan belgeleri eksiksiz ibraz edememesi ve/veya en az 5 yıllık ehliyet sahibi olmaması ve/veya kiralayan şahsın genel şirket koşullarını imzalamaması durumunda kiracıya araç teslim edilmez ve depozito hariç- herhangi bir para iadesi yapılmaz.
     9.4 Aracın gerçekleşen bir rezervasyon akabinde, mulakat sonrası teslim alınmaması durumunda, sözleşme iptal edilmiş sayılır ve kiracıya depozito hariç- hiç bir para iadesi yapılmaz.
     9.5 Aracın kiracıya teslim edilme aşamasında, kiracı ile Cemka arasında aracın durumu hakkında bir teslimat tutanağı düzenlenecektir. Kiracı imzasıyla tutanaktaki tespitleri tasdik eder.
     9.6 Kiracı aracı teslim alınırken tespit edilen benzin seviyesine denk benzin seviyesi ile iade etmesi gerekmektedir.
     9.7 Kiracı, kira süresinin sonunda aracı Cemka'ya ait bölgede park etmek ve anahtarı yalnızca Cemka görevlisine teslim etmek zorundadır. Özellikle mesai saatleri dışında veya teslimat tutanağının düzenlenmeden aracın bu bölgeye bırakılması, kiralanan aracın iade edildiği anlamına gelmez. Bu durumda kiracı Cemka'nın doğabilecek bütün zararlarını tazmin etmek zorundadır.
     9.8 Kiracı şahıs, kiraladığı aracı temizlenmiş ve yıkanmış şekilde iade etmekle yükümlüdür. Bunun anlamı;
      Kiralanan aracın karoserinde, tekerlek kapaklarında ve camında çamur, böcek artığı ve diğer gözle görünür pislikler olmamalıdır ve aracın içinde küllüklerin boşaltılmış olması çöplerin kaldırılmış ve de koltukların, paspasların, kapıların, bagajın, armatürlerin ve camların genelde temiz olmasıdır.
          o Aksi takdirde 40 TL temizlik gideri kesilir.

     9.9 Kiracının aracı geç geri getirmesi halinde -teslim edilmesi gereken gün dahil olmak ve günlük kira ücreti ayrıca ödenmek kaydı ile -her dolan gün için 250 TL. ceza uygulanır.
10. Depozito      Araç rezervasyonu gerçekleştiği anda kiralama depoziti olarak işlem yapılan kredi kartından 2000 TL ön provizyon alınır. Bu depozit araç geri getirildikten en geç 25 gün sonra kullanım sırasında meydana gelen ek masraflar provizyondan alınarak (temizlik gideri, hasar sorumluluğu, trafik cezaları, OGS geçişleri, rezervasyon uzatılması, vb) geri kalan bloke kaldırılır. Depozito ödenmeden araç teslim edilmez. Mülakat sonunda onay alamayan sürücülere depozito blokesi, kiralama bedeli ile beraber mülakatın yapıldığı gün iade edilir. 11. Kazalar, Hasarlar ve diğer beklenmedik durumlar      11.1 Bir kaza, hırsızlık, yangın, hayvanlara çarpma, tekerlek hasarı, anahtar kaybı veya diğer hasarlar veya beklenmedik durumlarda; bunların kusuru kiracıda olsun olmasın ve/veya üçüncü şahısların suçu bulunsun bulunmasın kiracı
          o Bir yandan polisi / jandarmayı haberdar etmekle ve
          o Meydana gelen olayı derhal Cemka'ya iletmekle yükümlüdür.
          o Çalınma ve kaza durumunda aracın yerini değistirmeden en yakın polis veya jandarma karakolundan kaza ve alkol raporunun alınması gerekmektedir. Alkol ve uyusturucu etkisi altında sebebiyet verilen bütün kazalardan doğacak olan maddi ve manevi kayıplar kiracıdan tahsil edilir.

     11.2 Kaza veya hasar durumunda kiracı azami sorumluluğu 5000 TL dir. Maddi hasar durumunda, sürücü kusurundan bağımsız olarak, hasar tamirinin 5000 TL ye kadar olan kısmı sürücü tarafından karşılanır.
     11.3 Tekerlek ve cam hasarları sigorta kapsamında değildir. Ayrıca sürücü azami sorumluluğu olan 1500 TL tekerlek ve cam hasarlarını ve aracın kaza yerinden çekilmesi için gerekli çekici ücretini içermez. Bu ücret kiracıdan ayrıca tahsil edilir.
     11.4 Bir kaza veya hasar sonucu kiralanan araç çalışamaz durumda ise kiracı Cemka'ya sözkonusu hasar giderilene kadar (maksimum 10 gün) gün başına KDV dahil olmak üzere 250 TL ödemekle yükümlüdür.
12. Trafik Cezaları ve HGS geçişleri      12.1 Kiracı, araçlarda bulunan HGS’den yararlanması durumunda kullanılan tutarı ödemekle yükümlüdür.
     12.2 Kiracı, Cemka'ya kendi kullanımı sırasında oluşan bütün trafik cezalarını, OGS ve HGS kaçak geçişleri bildirmekle, ve bu cezaları, varsa kesilen cezaların vergilerini ve/veya gecikme faizlerini ödemekle yükümlüdür.
     12.3 Cemka, kiracının aracı kullanımı sırasında tahakkuk ettrilen her nevi cezayı, cezaların vergilerini ve/veya gecikme faizini kiracının kullanmış olduğu kredi kartından çekebilme hakkına sahiptir.
13. Gizlilik      Kiracının kişisel bilgileri (isim ve e-mail) sponsorlar dışında 3. şahıslarla paylaşılamaz.
Icon